• Tehnică de bucătărie
  • Aparate de uz casnic
  • Telefoane, TV și Audio
  • Laptopuri și echipamente IT
  • Sport și activități
  • Frumusețe și sănătate
  • Casă și grădină
  • Tehnică auto
  • Produse pentru copii
backInapoi

În perioada 04.11.2022 - 30.11.2022 va avea loc marea promoție 

«Super premii de la Xiaomi de Black Friday!»

Condiții de participare

Promoția este destinată persoanelor fizice care în perioada Promoției au accesat pagina-web „BOMBA.MD”, compartimentul «Promoție», au introdus adresa de e-mail (sau mai multe adrese cu e-mailuri) și au îndeplinit pașii următori solicitați de software-ul special „ruleta”.

Participând la tombolă, câștigătorul își rezervă dreptul de a permite organizatorului să comunice informația cu privire la datele personale indicate de acesta pe pagina-web, în mass-media.

Câștigătorii vor fi identificați imediat, în mod aleatoriu prin aplicația specială „ruletă”, ulterior fiind anunțați despre câștig prin scrisoare electronică expediată pe adresa de e-mail, specificată de participantul la promoție pe pagina web „BOMBA.MD”.

Pentru a ridica premiul, Câștigătorul trebuie să se adreseze la adresa: mun. Chișinău, bd. Constantin Negruzzi 2/4 (magazin „BOMBA”) până la 9 decembrie 2022. Ridicarea câștigurilor se va efectua în zilele lucrătoare (de luni până vineri) în intervalul orelor 10:00 – 17:00.

Pentru a ridica premiul, participantul trebuie să prezinte buletinul de identitate (sau permis de ședere, documentul de călătorie - pentru apatrizi, refugiați și beneficiari de protecție umanitară), precum și codul câștigului transmis lui pe adresa indicată de e-mail.

În momentul predării premiului, participantul desemnat în calitate de câștigător confirmă primirea premiului prin semnarea Actului de predare-primire, facturii fiscale cu titlu gratuit, precum și oferirea posibilității Organizatorului să facă o fotografie cu câștigătorul și câștigul primit. În cazul refuzului participantului de a executa aceste acțiuni, Organizatorul este în drept să nu execute obligația corelativă de predare a câștigului.

În conformitate cu Codul Fiscal RM, având în vedere că valoarea fiecărui câștig aparte nu depășește suma de 25 200 MDL, câștigătorii sunt scutiți de plata impozitului pe venit.

 Aderarea la Promoție

Participantul – persoana fizică, își dă acordul pentru participare la promoție și acceptă toate condițiile stabilite de Organizator, din momentul exercitării acțiunilor expuse în Regulament.

Transmiterea adresei e-mail și utilizarea programului „ruleta” din compartimentul Promoției pe pagina web „BOMBA.MD” prezumă intenția directă exprimată a Participantului de a adera la Promoție în condițiile de desfășurare a ei (conform Regulamentului Promoției).

Orice participant însă este în drept să refuze aderarea, participarea la Promoție, precum și a refuza premiul câștigat, fără a avea consecințe în legătură cu refuzul declarat.

Participantul care a aderat la Promoție poate oricând refuza la ea, fără a avea careva obligații față de Organizator. Participantul care a refuzat Promoția după aderare pierde orice drept și creanță care rezultă din Promoția desfășurată.

 Beneficiarii câștigurilor oferite în cadrul Promoției

     Premiul câștigat în cadrul Promoției se acordă doar deținătorilor CODURILOR SPECIALE CÂȘTIGĂTOARE recepționate de participanți prin scrisoare electronica expediată pe adresa de e-mail. La acordarea premiilor sub formă de mărfuri, câștigătorul este obligat să prezinte un act de identitate (buletin de identitate sau permis de ședere, documentul de călătorie - pentru apatrizi, refugiați și beneficiari de protecție umanitară) și să confirme în scris datele sale de identitate, precum și faptul primirii premiului câștigat – semnarea actului de predare-primire, facturii fiscale cu titlu gratuit. Câștigurile-mărfuri nu pot fi schimbate cu alte produse sau cu echivalentul acestuia în bani.

 

     La acordarea premiilor sub formă de bonusuri bănești în programul de loialitate UDS, câștigătorul nu are obligații de a se prezenta, iar primirea bonurilor se va efectua prin introducerea de către acesta a codului special câștigător transmis pe e-mailul lui, în programul de loialitate UDS.

Lista de premii/câștiguri:

 

Brațară fitness Xiaomi Mi Smart Band 7 - 5 buc.

Aspirator Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite EU - 5 buc.

Fierbător de apa electric Mi Smart Kettle Pro - 5 buc.

 

Alte premii: bonusuri bănești (lei MD) în programul de loialitate UDS: 

În valoare de 50 de lei – 350 de premii.

În valoare de 100 de lei – 250 de premii.

În valoare de 200 de lei – 200 de premii.

În valoare de 300 de lei – 185 de premii.

Protecția datelor personale.

        Prin transmiterea conform regulamentului a informației pentru participarea la Promoție, participanții își exprima acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale beneficiarilor de către Organizator și alte persoane, implicate de către Organizator pentru  asigurarea organizării Promoției.

 

       Anunțarea câștigătorilor poate fi efectuată în forma publică. Participarea la Promoție constituie acordul potențialilor câștigători referitor la faptul că numele, câștigul, imaginea și vocea vor fi făcute publice, potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă.