Test-drive de 60 de zile la aparatele electrocasnice Beko 😱😱😱 Test-drive de 60 de zile la aparatele electrocasnice Beko 😱😱😱 Test-drive de 60 de zile la aparatele electrocasnice Beko
Detalii
 • Tehnică de bucătărie
 • Aparate de uz casnic
 • Telefoane, TV și Audio
 • Laptopuri și echipamente IT
 • Sport și activități
 • Frumusețe și sănătate
 • Casă și grădină
 • Tehnică auto
 • Produse pentru copii
Inapoi
Conditiile promotiei
Filtre
Reseteaza tot
Aplica
Disponibilitate
Preț
Mărci
inca 16

REGULAMENTUL

CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Tombolă. 20 ani BOMBA. Câștigă Automobil!”

ORGANIZATĂ DE CĂTRE I.C.S. ”BM Technotrade” S.R.L.

 

Denumirea campaniei promoționale

” Tombolă. 20 ani BOMBA. Câștigă Automobil!” (în continure denumită ”Promoție” sau „Tombolă”). 

 

Organizatorul campaniei promoționale

ICS ”BM Technotrade” SRL, IDNO/cod fiscal: 1012600030830, cu sediul: MD-2004, Cantemir D. piata1, mun. Chişinău, Republica Moldova. www.bomba.md; tel. +373 022 26-00-26. 

 

Perioada Promoției și data tombolei

Perioada – 25.02.2022; Sfîrșitul- 03.06.2022. Tombola va avea loc pe data de 05 iunie 2022, la canalul Prime TV, în direct la emisiunea „Tombolă BOMBA”, ora 17:00.

 

Spațiul desfășurării Promoției

 Supermarkete „BOMBA” din Republica Moldova.

 

Participanții la Promoție, Condiții de participare

Promoția este destinată persoanelor fizice care în perioada Promoției au procurat produse pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională (consumatori), în valoare de 1 000,00 MDL /una mie lei/ și mai mult.

Pentru a fi recunoscut calitatea de Participant, consumatorul care pretinde la calitatea indicată trebuie să aibă vîrstă minimă de 18 ani, să aibă capacitate deplină de exercițiu, din momentul începerii Promoției şi să achiziţioneze marfa în valoare minimă stabilită pentru promoţie.

In perioada Promoției, pentru a adera și participa la ea, participantul – persoana fizică, trebuie sa achizitioneze (cumpărătură unică) cel puțin un produs in valoare de 1 000,00 MDL /una mie lei/ (preț minim pentru o unitate).

Dovada achiziţionării produsului reprezintă bonul fiscal eliberat de către vînzătorul produsului sau factura fiscală – în caz de procurare a produsului în credit. Neprezentarea dovezii achiziționării produsului care probează cumpărarea produsului promoţional privează cîştigătorul de dreptul de a primi premiul.

La procurarea oricărui produs în valoare de 1 000,00 MDL /una mie lei/ (sau mai multor produse în valoare de 1 000,00 MDL sau mai mult pe un bon fiscal), unimomentan, participantul va primi dovada achiziționării produsului și un cupon de participare. Cuponul este format din 2 părți, care au numere identice. Pe о parțе, participantul va scrie data cumpărăturii, numele, prenumele, adresa, numărul de telefon.

O parte a cuponului cumpărătorul îl aruncă în boxul pentru colectarea cupoanelor lîngă casa și o altă parte și bonul fiscal /sau factura fiscală pentru marfa cumpărată în credit/ îi lasă la el pînă la Tombolă.

Tombola va avea loc pe data de 5 iunie 2022, la canalul „Prime TV”, în direct la emisiunea „ Tombolă BOMBA”, ora 17:00.

Premiul mare este – Automobil Kia Picanto.

Participînd la tombolă, câștigâtorul își rezervă dreprul de a permite organizatorului să comunice informația cu privire la datele personale indicate în cupon în mass-media.

Câștigătorii vor fi apelați în timpul emisiunii. Lista câștigătorilor va fi afișată pe site-ul bomba.md.

Pentru a ridica premiul, Câștigătorul trebuie să se adreseze pe adresa: mun. Chisinau, bd. Constantin Negruzzi 2/4 (magazin „BOMBA”) până la 17.06.2022. Ridicarea cîștigurilor se va efectua în zilele lucrătoare (de luni pînă vineri) în intervalul orelor 10:00 – 17:00.

Pentru a ridica premiul, participantul trebuie să prezinte buletinul de identitate (sau permis de şedere, documentul de călătorie - pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiari de protecţie umanitară), dovada achiziționării produsului /bonul fiscal sau factura fiscală pentru marfa procurată în credit/ și partea detașabilă a cuponului, care a rămas la el.

În conformitate cu Codul Fiscal RM, cîștigătorul desemnat în rezultatul tombolei achită toate impozitele referitoare la produsul câștigat.

În caz de returnare a mărfii, cuponul nu mai este valabil pentru participare în Tombolă.

Organizatorul nu este responsabil pentru erori de imprimare ale numerilor pe cupoanele de participare și numelor premiilor.

 

Produsele incluse în circuitul Promoției

Toate produsele care sunt comercializate în magazinele ”BOMBA”.

 

Aderarea la Promoție

Participantul – persoana fizică, îşi dă acordul pentru participare la promoţie şi acceptă toate condiţiile stabilite de Organizator, din momentul cumpărării şi achitării oricărui produs promoţional indicat în punctul 6.1 al Regulamentului.

Achiziţionarea produsului promoţional prezumă intenția exprimată a Participantului de a adera la Promoție în condiţiile de desfăşurare a ei (conform Regulamentului Promoţiei).

Orice participant însă este în drept să refuze aderare, participarea la Promoție, precum şi a refuza premiul cîştigat, fără a avea consecințe în legătură cu refuzul declarant.

Participantul care a aderat la Promoție poate oricînd refuza la ea, fără a avea careva obligații față de Organizator. Participantul care a refuzat Promoția după aderare pierde orice drept și creanță care rezultă din Promoția desfășurată.

 

Beneficiarii cîștigurilor oferite în cadrul Promoției

Premiul cîştigat în cadrul Promoţiei se acordă doar deţinătorilor de cupoane cîștigătoare și care prezintă cecul (bonul fiscal sau factura fiscală pentru marfa procurată în credit), care probează achiziţia produsului promoţional. La acordarea premiului, cîştigătorul este obligat să prezinte un act de identitate (buletin de identitate sau permis de şedere, documentul de călătorie - pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiari de protecţie umanitară) şi să confirme în scris datele sale de identitate, precum şi faptul primirii premiului cîştigat – semnarea facturii fiscale cu titlu gratuit și a actului de primire-predare a cîștigului. Cîștigurile nu pot fi schimbate cu alte produse sau cu echivalentul acestuia în bani.

 

Gama de premii/cîștiguri):

Premiul mare: Automobil Kia Picanto;

Alte premii: 9 /nouă/ produse electrocasnice.

 

Desemnarea cîştigătorilor şi repartizarea cîștigurilor:

La eliberarea câștigului, cuponul se restituie obligatoriu Organizatorului. Refuzul de restituire a cuponului promoţional privează cîştigătorul de a primi premiul.

Termenul pentru ridicarea premiului este de 10 (zece) zile lucrătoare din momentul petrecerii Tombolei și anunțarea cîștigătorilor, după care Cîştigătorul pierde dreptul de a pretinde la cîştig.

La eliberarea cîștigului, persoanele responsabile vor înscrie numărul cecului (bonului de casă sau facturii fiscale pentru marfa cumpărată în credit) şi datele de identitate ale cîştigătorilor.

Premiile nu pot fi schimbate cu alte produse sau cu echivalentul acestuia în bani.

În conformitate cu Codul Fiscal RM, cîștigătorul desemnat în rezultatul tombolei achită toate impozitele referitoare la produsul câștigat. Neachitarea impozitului privează cîştigătorul de a primi premiul.

În cazul in care participanţii castigătorii nu vor putea accepta premiul din diferite motive, sau se va constata că ei nu au indeplinit condițiile de participare, ori se va constata o fraudă ce afectează validarea cîştigului, ulterior, premiul nu va fi acordat, iar cel acordat poate fi urmărit de către Organizator.

Decizia Organizatorului în orice privință a Promoţiei, inclusiv validarea cîştigului, acordarea premiului este finala și legala pentru toți participanții.

 

Condiții de validare a cîștigătorilor

Pentru ca un participant cîștigător să poată primi premiul, el trebuie să indeplinească simultan urmatoarele conditii:

A îndeplinit în mod corespunzător conditiile de participare la Promoție;

Deține cuponul care are codul cîştigător;

Deţine factura /cu titlu gratuit/ pe produsele cîştigătoare;

Nu a fost constatată careva fraudă;

La eliberarea premiului, cîştigătorul prezintă cec (bon fiscal sau factura fiscală pentru marfa cumpărată în credit), cuponul care are codul cîștigător,  acte de identitate şi confirmă prin semnătură ridicarea premiului;

Achită impozitul refiritor la cadou în conformitate cu Codul Fiscal RM;

Semnează un act de primire-predare a cadoului.

Cu referire la Premiul Mare: cîștigătorul desemnat, în afara impozitului și semnării actelor enumerate supra, mai are următoarele obligații:

Cîștigătorul Premiului Mare este obligat să întreprindă toate acțiunile necesare în vederea înmatriculării Premiului Mare pe numele lui la I.P. Agentia Servicii Publice, Departamentul înregistrarea și înmatricularea transportulșui, calificarea conducătorilor auto, Secția înmatriculare Transport - în termen de numai mult de 30 /treizeci/ zile de la data semnării actelor de proprietate asupra automobilului.

Conform legislației, cîștigătorul Premiului Mare este obligat să suporte cheltuielile:
taxa pentru folosirea drumurilor,
tarifele pentru înregistrarea și înmatricularea transportului,
asigurarea AORCA,
costul serviciilor de testare auto.

 

Protecția datelor personale.

Prin transmiterea conform regulamentului a informației pentru participarea la Promoție, participanții iși exprima acordul la colectarea și prelucrarea datelor personale ale lor și ale beneficiarilor de catre Organizator și alte persoane, implicate de către Organizator pentru  asigurarea organizării Promoției.

Anunțarea cîștigătorilor poate fi efectuată în forma publică. Participarea la Promoție constituie acordul potențialilor cîștigători referitor la faptul că numele, cîștigul, imaginea și vocea vor fi facute publice, potrivit legislației în vigoare și folosit în materiale publicitare de către Organizator fără nici un fel de plată aferentă. Cîștigătorii vor putea semna și o declarație scrisă în acest sens, conform celor solicitate de catre Organizator, fără a le fi prejudiciată calitatea de cîștigător și acordarea premiului, în situația în care nu ar fi de acord cu semnarea acesteia.

 

Incetarea campaniei promotionale

Prezenta Promoție poate înceta numai în cazul justificării datorite unui impediment (art.904 Cod Civil RM), inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Promoție.

 

Fraude și consecințele acestora

Se va considera și califica fraudă orice abatere de la condițiile Regulamentului, încălcare, executare în mod necorespunzător ale condițiilor susmenționate, admise de către Participant în perioada derulării Promoției.

Consecințele  acțiunilor frauduloase ale reprezentanților Participantului se răsfrîng asupra ultimului, el fiind reprezentat de către persoanele autorizate la decizia sa.

Pentru fraude admise la realizarea condițiilor de aderare, participare la Promoție, Participantul vinovat (din intenție ori imprudență) se va descalifica. În cazul respectiv, Organizatorul are dreptul de a urmări și a recupera cîștigul, acordat în rezultatul unor acțiuni/inacțiuni frauduloase constatate.

Constituie fraude și alte încălcări, admise de către Participant, indicate în prezentul Regulament ori care rezultă din conţinutul Regulamentului.

 

Litigii

 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Promoției se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

Eventualele reclamații legate de derularea Promoției se pot trimite pe adresa Organizatorului. Reclamațile cu referire la rezultatele Promoţiei, acordarea premiilor pot fi expediate în termen de maxim 7 (șapte) zile lucrătoare de la data expirării termenului, prevăzut pentru ridicarea premiului cîştigat. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nici o reclamație.

Orice alte reclamații legate de derularea Promoției se vor înainta de către partea cointeresată în promovarea reclamației în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la momentul apariției situației de conflict ori litigiu. Termenul pentru răspuns la reclamație constituie 14 (paisprezece) zile calendaristice. Reclamațiile se vor expedia în formă scrisă la adresa juridică a destinatarului, ori cea de corespondență poștală indicată în Regulament. Avizul de recepție a corespondenței trimise la adresa juridică, în orice caz, prezumă primirea corespondenței de către destinătar.

 

Prevederi diverse

Deciziile Organizatorului cu privire la aspectele organizaţionale a Promoție sunt finale și aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate, inclusiv cele necîştigate în Promoţie, vor rămîne în posesia Organizatorului care va dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesara sau potrivită intereselor sale.

Organizatorul este indreptațit să ia toate masurile necesare în caz de tentative de fraudare a procedurii de derulare a Promoției, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea și desfășurarea Promoției.

Procedură de derulare a Promoției este întocmita și va fi respectată în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova și prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova.

Prin participarea la Promoție, participanții sunt de acord să respecte regulile și alte condiții stabilite de regulamentul Promotiei. În cazul în care Organizatorul constată că un cîștigator nu a indeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de Regulament, el iși rezervă dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin cîștigatorului, fără alte despagubiri sau plăți.

Organizatorul își rezervă dreptul de a interveni unilateral cu modificări la prezentul Regulament, dacă acestea se vor impune grație unor circumstanțe care nu depind de voința Organizatorului.

Participarea la Promoție exclude careva plăți și costuri de participare suplimentare la preţul de achiziţie a produsului promotional.

Prezentul Regulament poate fi accesat oricînd pe site-ul Organizatorului. Orice aviz, anunț, informație despre Promoție, modificări, completări ale Regulamentului se vor plasa pe site-ul www.bomba.md, fără a fi necesar o publicare în sursele massmedia, însă Organizatorul, la alegerea sa, poate recurge și la publicări în sursele indicate.

 

Filtre
?
Selecteaza un magazin

Chisinau

Anenii-Noi

Calarasi

Soroca

Telenesti

Vulcanesti

Taraclia

Nisporeni

Orhei

Cahul

Briceni

Ialoveni

Comrat

Causeni

Hincesti

Rezina

Ungheni

Ceadir-Lunga

Riscani

Edineț

Straseni

Drochia

Balti

45 Produse
cate 32
 • cate 32
 • cate 64
 • Toate
Recomandate
 • Mai întâi mai ieftin
 • Mai întâi mai scump
 • Dupa rating
 • Dupa suma reducerii
 • Cele mai populare
 • Cele mai noi
 • Recomandate
45 Produse
Laptop Lenovo 82K2007CRM, Ryzen 7, 8 GB, DOS, Negru
0|0|6
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Produsul se termina
13 499 lei +405
17 499 lei −4 000 lei
Feedback-uri: 0
Laptop Gaming Lenovo 82K2007CRM Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 2486 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Cuptor electric incorporabil Bosch HBF011BA0Q, 66 l, A, Negru
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
În stoc
5 999 lei +180
6 699 lei −700 lei
Feedback-uri: 0
Cuptor electric incorporabil Bosch HBF011BA0Q, 66 l, A, Negru Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 1105 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Trotineta electrica iconBIT UNICORN2-BL
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
În stoc
3 499 lei +100
Feedback-uri: 0
Trotineta electrica iconBIT UNICORN2-BL Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 644 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Frigider cu congelator jos Haier CEF535ASD, 346 l, 190 cm, A, Gri
0|0|10
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Produsul se termina
10 999 lei +300
13 299 lei −2 300 lei
Feedback-uri: 0
Frigider cu congelator jos Haier CEF535ASD, 346 l, 190 cm, A, Gri Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 2026 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Cuptor electric incorporabil Samsung NV68R1310BB, 68 l, A
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
În stoc
6 739 lei +202
7 399 lei −660 lei
Feedback-uri: 0
Cuptor electric incorporabil Samsung NV68R1310BB, 68 l, A Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 1241 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Aparat de aer conditionat TCL TAC12CHSDTPG11I
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Produsul se termina
9 999 lei +285
Feedback-uri: 0
Aparat de aer conditionat TCL TAC12CHSDTPG11I Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 1841 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Televizor LED LG 55UP75006LF,
În stoc
8

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Produsul se termina
8 999 lei +270
9 699 lei −700 lei
Feedback-uri: 8
Televizor LED LG 55UP75006LF, Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 1657 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Mas. de spalat vase incorporabila Heinner HDW-BI6006IE++, 24 seturi, 6 programe, 59.8 cm, A++, Gri
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
În stoc
4 999 lei +150
Feedback-uri: 0
Mas. de spalat vase incorporabila Heinner HDW-BI6006IE++, 24 seturi, 6 programe, 59.8 cm, A++, Gri Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 921 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Trotineta electrica iconBIT STREETV8
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
În stoc
4 999 lei +150
7 499 lei −2 500 lei
Feedback-uri: 0
Trotineta electrica iconBIT STREETV8 Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 921 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Bicicleta p/u copii Baikal BK16Blue
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
În stoc
1 199 lei +36
2 399 lei −1 200 lei
Feedback-uri: 0
Bicicleta p/u copii Baikal BK16Blue Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 221 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Frigider cu congelator jos Beko RCSA406K40DWN, 386 l, 202.5 cm, E, Alb
0|0|10 5 ani garantie
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
În stoc
7 999 lei +240
9 199 lei −1 200 lei
Feedback-uri: 0
Frigider cu congelator jos Beko RCSA406K40DWN, 386 l, 202.5 cm, E, Alb Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 1473 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Mas.de spalat rufe ingusta Beko WUE6512XWST, 6 kg, 1000 rot/min, E, Alb
0|0|10 5 ani garantie
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
În stoc
4 999 lei +150
6 499 lei −1 500 lei
Feedback-uri: 0
Mas.de spalat rufe ingusta Beko WUE6512XWST, 6 kg, 1000 rot/min, E, Alb Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 921 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Televizor LED Sakura 32SU18B, 80 cm
3 ani de garanție
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Produsul se termina
1 599 lei +45
Feedback-uri: 0
Televizor LED Sakura 32SU18B, 80 cm Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 294 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Televizor LED Samsung UE32T4570, 80 cm
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Produsul se termina
3 349 lei +100
4 449 lei −1 100 lei
Feedback-uri: 0
Televizor LED Samsung UE32T4570, 80 cm Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 617 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Aparat de aer conditionat Samsung AR09TXHQASINUA
3 ani garantie
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
În stoc
8 919 lei +268
10 889 lei −1 970 lei
Feedback-uri: 0
Aparat de aer conditionat Samsung AR09TXHQASINUA Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 1643 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Aparat de spalat cu inalta presiune Bosch UniversalAquatak 125, 06008A7A00
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
În stoc
2 299 lei +69
2 699 lei −400 lei
Feedback-uri: 0
Aparat de spalat cu inalta presiune Bosch UniversalAquatak 125, 06008A7A00 Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 423 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Frigider Bosch KGN36NW306, 302 l, 186 cm, A++, Alb
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
În stoc
9 999 lei +300
10 799 lei −800 lei
Feedback-uri: 0
Frigider Bosch KGN36NW306, 302 l, 186 cm, A++, Alb Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 1841 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Masina de tuns iarba Bosch ARM 3200, 0600885B06
În stoc
0

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
În stoc
1 999 lei +60
2 199 lei −200 lei
Feedback-uri: 0
Masina de tuns iarba Bosch ARM 3200, 0600885B06 Prin curier în Chisinau: Da Ridicare din magazin: Azi, plasând comanda până la 13:00
Cumpărați in credit 368 lei /pe lun.

Produs adăugat la comparație.

Mergi la
Laptop Asus X515KAEJ020, Pentium, 4 GB, DOS, Argintiu
Produs vândut
0
Televizor LED Hisense 50A7100F,
Produs vândut
0
Produs vândut
Feedback-uri: 0
Laptop HP 27K36EA, Ryzen 5, 8 GB, Windows 10, Gri
Produs vândut
0
Laptop Asus X515KAEJ051, Celeron, 4 GB, DOS, Argintiu
Produs vândut
0
Laptop Asus K3500PAL1074, Core i5, 8 GB, DOS, Gri
Produs vândut
0
Laptop Asus M515DABQ1244, Ryzen 3, 8 GB, DOS, Argintiu
Produs vândut
0
Mas.de spalat rufe ingusta Gorenje WHE60SFS, 6 kg, 1000 rot/min, A, Alb
Produs vândut
0
Mas.de spalat rufe ingusta Hisense WFPV7012EM, 7 kg, 1200 rot/min, A+++, Alb
Produs vândut
0
Laptop Asus P2451FAEB0254, Core i5, 16 GB, EndlessOS, Negru
Produs vândut
0
Televizor LED Hisense 32A5710FA,
Produs vândut
0
Produs vândut
Feedback-uri: 0
Mas.de spalat rufe ingusta Samsung WW60A4S00CE, 6 kg, 1000 rot/min, A, Alb
Produs vândut
0
Mas. de spalat vase incorporabila Bosch SRV2IKX10K, 9 seturi, 4 programe, 44.8 cm, A+, Inox
Produs vândut
0
Lada frigorifica Arctic AO10W30
Produs vândut
0
Produs vândut
Feedback-uri: 0
Lada frigorifica Ascoli AWD105S, 99 l, 84 cm, A+, Alb
Produs vândut
0
Afișați mai multe